Genealogie van de familie Stroomberg, Admiraal, Biesbroek, Gezelle, Kisjes, Made, Maden, Steeg, Veen, Zwaal

Grafische kwartierstaat van Hester Walewijns


0 personen getoond, uit het normale aantal van 15, uit 4 generaties.
Voor 7 personen ontbreken de map coördinaten van de geboorteplaats: Hester Walewijns, Daniel Walewijns, Maria Geselle, Huibert Walewijns, Hesther Vedermans, Daniel Danielz Geselle, Elysabeth Servaes van Achen.